De werkplek

Ateliers, kantoren, werkruimtes

Het zoeken naar een geschikte ruimte, een perfecte setting of een strategische ligging is tot vandaag de dag voor vele initiatiefnemers een heuse Calvarieberg. We adviseren dan ook stadsdiensten of privéondernemingen, i.f.v. interessante leegstaande gebouwen om te toveren tot een plek waar cultuur en ondernemingszin hand in hand gaan.

Rens Consultancy wil deze kansen bieden en focust zich alvast op deze ‘werkplek’. Men kan zeggen dat de werkplek deel uit maakt of misschien wel dé belangrijkste basisbehoefte is van een ondernemer. Zonder atelier, werkruimte of kantoor is er geen productie mogelijk! Uw initiatief biedt een kans om deze plannen een duw in de rug te geven.

Enerzijds de gebouwen en ruimtes, die niet enkel in staat stellen een workflow te centraliseren, maar ook uit te breiden met andere taakgerichte creatives. Daarnaast is de huur van zulke aantrekkelijke aard dat prijzen kunnen gedrukt worden om zo met klanten een constructieve werkrelatie op lange termijn op te bouwen. Rens Consultancy waarborgt met dit initiatief de bewaring en bewaking van het pand en adviseert tegelijk een maatschappelijk en cultureel verantwoorde opvulling verrijkt met boeiende projecten.

co Sais Cortebeeckfoto Sais CortebeeckFoto Sais Cortebeeck