Wat kan Rens consultancy voor u doen?

Van bedrijfshallen tot kantoorgebouwen, van woningen tot boerderijen, van gevangenissen tot ziekenhuizen, van kerken tot kastelen; wij bieden oplossingen voor het hele leegstandssegment en beroepen zich op ervaring en een gespecialiseerde kennis in flexibel beheer van leegstaande gebouwen en herontwikkelingsgebieden.

 Wij adviseren u over flexibele en representatieve invullingen die het gebouw en omgeving respecteert. Onze doelgroep is waaier van jong talent tot ambitieuze ondernemers die nog niet over voldoende budget beschikken om het vaak te zware kostenplaatje van een woning, kantoor of atelier te dekken maar wel flexibel genoeg ingesteld zijn om in het project  van bezetting ter bede te stappen.

 Rens Consultancy adviseert u over toezicht, beveiliging en bewaking, duurzame energieoplossingen, verzekeringen en vergunningen. Deze manier van functioneren zorgt ervoor dat elke partij voordeel haalt uit tijdelijk beheer, de negatieve gevolgen van leegstand vermijdt, creativiteit en ondernemerschap stimuleert en meer rendement haalt uit uw vastgoedportefeuille.

foto Sais Cortebeeck foto Sais Cortebeeck

Samenwerkingen

RC heeft een consultancy-overeenkomst met het professionele leegstandbeheer-bedrijf  Interim Vastgoedbeheer            ( GAPPH )

https://www.vastgoedbeheer.com/nl/homepage/


RC- Hands-on ervaring en – benadering


 • Advies leegstandbeheer
 • Aanbestedingen
 • Wetgeving en reglementering
 • Energiezuinige oplossingen
 • Vrijstelling taks
 • Ateliers, kantoor-werk-woonruimtes
 • Pop-ups, projectlocaties
 • Creatieve invulling- maatwerk
 • Promotie en media
 • Garanties en kwaliteitszorg

Interim Vastgoedbeheer


Interim Vastgoedbeheer biedt vernieuwende oplossingen in leegstandbeheer. Sinds de oprichting in 2007 zijn zij uitgegroeid tot de grootste leegstandbeheerder in België en breiden ze hun activiteiten voortdurend uit in binnen- en buitenland. Sinds 2015 zijn ze onderdeel van de Gapph Group. De Gapph Group is uitgegroeid tot de derde leegstandbeheerder van Europa. Interim Vastgoedbeheer gaat voor het leveren van kwaliteitsbewaking en -bewaring die de markt verdient.

 •  Contractvorm-bezetting ter bede
 • Energiezuinige oplossingen
 • Betrouwbare bezettingsprofielen
 • Communicatie en promotie
 • Verzekeringen en vergunningen
 • Controles, onderhoud en herstellingen
Extra service 
 • Parkeerplaatsexploitatie
 • Hermetisch afsluiten van panden
 • Werfcontrole en werfbewoning
 • Visueel objectbeheer 

RC-Kwaliteit en garanties


In functie van een betere dienstverlening en kwaliteitsverbetering zijn we steeds op zoek naar nieuwe werkwijzen om leegstand in te vullen maar ook te beperken.
We vertrekken vanuit de visie dat een correcte en integere verstandhouding met de bezetters belangrijk is. Dit houdt in dat we adviseren m.b.t. privacy, contracten, looptijd en kosten. De bezetters-doelgroep bestaat uit startende ondernemers, maatschappelijke en culturele collectieven, kunstenaars, galerieën, pop-ups en creatieve beroepen die we uiteindelijk mee begeleiden naar de reguliere markt. Rens Consultancy adviseert en begeleidt bij het transformatieproces en adviseert een volledig leegstandbeheer. 


Bedrijfsvisie

Kunstenaars, startende ondernemers

Zoals iedere economische activiteit doelt elke onderneming, kunstenaarsinitiatief en creatief proces op een duidelijke plaats in de markt. Een goed product, een groeiend team, een winstgevend marktaandeel en een goede structuur die het bedrijf in staat stelt om verder te groeien, is tegenwoordig geen sinecure meer. Vele creatievelingen en/of jonge bedrijven zien zich dan ook genoodzaakt om hun activiteiten stop te zetten. Een droom die vervliegt, een ambitie die keldert en zich transformeert naar een wanhoop die geen uitweg biedt, is dan ook voor velen een realiteit.

De culturele sector is er één waar arbeidsduur en arbeidsbeloning onevenredig met elkaar in verband staan. Hierdoor moeten kunstenaars vooral eerst timmeren aan de geloofwaardigheid van hun taak. De cliënt moet begrijpen dat een creatief product een werk van lange adem is en dat deze arbeid, maar ook bijkomende kosten zoals aankopen van materiaal, van hem/haar een investering vraagt. Tegelijkertijd is kostendaling de enige manier om alsnog een kans te krijgen om zich op een waarschijnlijke manier te kunnen profileren in het cultuurlandschap.

Ook voor startende ondernemingen geldt deze realiteit. Een hoog kostenplaatje drukt in ieder geval elke investering de kop in en daaruit vloeiend een gestage groei. Het kantoor moet beschikken over een zekere présence, een comfortabele setting en dient voor vele ondernemingen ook als visitekaartje. Een leuke plek die een bedrijfsfilosofie uitstraalt en die klanten aantrekt is dan ook geen luxe.

Door over een betaalbaar atelier, kantoor of een ruimte voor tijdelijke events te kunnen beschikken, besparen zij niet alleen op de kosten van een meestal te dure werkplek, maar kan er ook meer geïnvesteerd worden in product, public relations en promotie. Deze kostendaling en het potentieel om een kunstenaar/ jonge ondernemer/ een leverancier te maken die het volledige productieproces ‘in-house’ kan verwezenlijken, moet kunnen leiden tot een uitbreiding van een klantenbestand en tot de oprichting van een vennootschapsstructuur die met een degelijke omzet een plaats krijgt in de reguliere (lees: niet-leegstand-gebonden) markt.

foto Sais Cortebeeck 

foto Sais Cortebeeck
© sais cortebeeck

De Woning

Kasteeldame of landlord?

 Avontuurlijk wonen in combinatie met verantwoordelijkheidszin, bewaring en bewaking is een formule die wij alvast ondersteunen. De beste waakhond is immers de bewoner of in dit geval de Bezetter van het pand. Weer spelen factoren zoals leefbaarheid en opwaardering van buurt en omgeving een rol alsook het vermijden van verval en kraak en beschouwen we dit samen met de  bezetters als een zeer belangrijke taak.

De leegstandbeheerder geeft ondernemende koppeltjes of collectieven een kans om niet alleen goedkoop een gebouw te bezetten/gebruiken binnen een tijdelijk verblijf maar ook om binnen een verantwoordelijk en gedegen beheer te groeien naar het reguliere contract of zelfs koopakte.

Elk pand heeft een uniek karakter en een persoonlijke geschiedenis. Voor elk gebouw een juiste bezetting of invulling adviseren, is dan ook onze eerste taak. In overleg met u als eigenaar, gemeente, projectontwikkelaar of huisvestingsorganisatie, adviseren wij graag over de beste tijdelijke invulling van het betreffende pand of gebied.

foto Sais Cortebeeckfoto Sais Cortebeeck Foto Sais Cortebeeck

De werkplek

Ateliers, kantoren, werkruimtes

Het zoeken naar een geschikte ruimte, een perfecte setting of een strategische ligging is tot vandaag de dag voor vele initiatiefnemers een heuse Calvarieberg. We adviseren dan ook stadsdiensten of privéondernemingen, i.f.v. interessante leegstaande gebouwen om te toveren tot een plek waar cultuur en ondernemingszin hand in hand gaan.

Rens Consultancy wil deze kansen bieden en focust zich alvast op deze ‘werkplek’. Men kan zeggen dat de werkplek deel uit maakt of misschien wel dé belangrijkste basisbehoefte is van een ondernemer. Zonder atelier, werkruimte of kantoor is er geen productie mogelijk! Uw initiatief biedt een kans om deze plannen een duw in de rug te geven.

Enerzijds de gebouwen en ruimtes, die niet enkel in staat stellen een workflow te centraliseren, maar ook uit te breiden met andere taakgerichte creatives. Daarnaast is de huur van zulke aantrekkelijke aard dat prijzen kunnen gedrukt worden om zo met klanten een constructieve werkrelatie op lange termijn op te bouwen. Rens Consultancy waarborgt met dit initiatief de bewaring en bewaking van het pand en adviseert tegelijk een maatschappelijk en cultureel verantwoorde opvulling verrijkt met boeiende projecten.

co Sais Cortebeeckfoto Sais CortebeeckFoto Sais Cortebeeck

Over ons

 Rens Consultancy 

Heb je haast, maak dan een omweg

Tania Rens is organisatorisch consulent voor uiteenlopende Belgische bedrijven, particulieren, steden en gemeenten, waarbij de nadruk ligt op het adviseren, en ontwikkelen van een leegstandbeheer op maat, en het begeleiden van reconversie-trajecten. 

Rens heeft een jarenlange ervaring als Manager leegstandbeheer, waarbij het  ontwikkelen van operationele doelstellingen en het vertalen naar KPI’s  tot haar verantwoordelijkheden behoorde.  Vooreerst als medewerker in de opstart van het leegstandbeheer-bedrijf Fmt. Een Nederlandse firma, die sinds 2012  opereert in Belgie, en al snel de prijs voor snelst groeiende jonge onderneming 2014 in de wacht sleepte. 

Nadien bij Prevenda waar ze als Country-Manager prospecteerde, en een nieuwe visie op leegstandbeheer ontwikkelde. Haar expertise behelst ondermeer een visie en know-how m.b.t. de creatieve en culturele invullingen in a-typische grote gebouwen, alsook in het ontzorgen van de eigenaar m.b.t. de bewaring van een leegstaand gebouw.

Zij ontwikkelde een nieuw pop-up-concept voor leegstaande winkelcentra, waarin een startende ondernemer binnen een try-out van 1 jaar kan experimenteren m.b.t. de presentatie van eigen producten en/of goederen. Het nieuwe pop-up-decreet van 2016 heeft deze formule bekrachtigd. De Reinaert Galerij in Sint Niklaas alsook het Centraal Station te Antwerpen, zijn een aantal projecten die onder haar hoede in een pop-up-concept zijn gegoten. 

Rens  ziet zichzelf ook als leegstandbeperker eerder dan – beheerder wat betekent dat leegstaande gebouwen binnen haar filosofie een kans moeten krijgen op een nieuwe bestemming. 

Rens Consultancy is  promotioneel een gegeerd doelwit voor de pers en media, die met regelmaat verschillende projecten opvolgen en publiceren.

Rens Consultancy heeft  een contractuele consultancy-overeenkomst met Interim Vastgoedbeheer ( Gapph ) waarvoor ze  creatieve en/of artistieke invullingen organiseert;  meer specifiek voor grote gebouwen.


foto Sais Cortebeeck

Rens consultancy werkt  samen met fotografe Sais Cortebeeck, die als een heuse urban explorer, de gebouwen en projecten ‘met licht beschrijft.’

Tania Rens heeft buiten een bachelor in de wetenschappelijke bedrijfsbeheer ook studies en opleidingen genoten in Kunstfilosofie en Cultuurwetenschappen, Ethica, Klassieke- en experimentele dans, Beeldend kunst en heeft nog voor kort het diploma Specifieke Lerarenopleiding behaald.

Ervaring 

 Uz Groeninge, Quares, Gromabel, NMBS, Pidpa, OCMW Maaseik, Brouwerij Crombe, ICT Field Services BVBA, Creadomus, La Louveterie, Dockx, , Bisdom, Exide, Intervilvoordse Maatschappij, Elektrabel, Reinaert Galerij, Brussels Airport, AGSO,Provincie Antwerpen, Leuven, Sint Niklaas, Izegem, Zottegem, Vilvoorde, Mechelen, Gent, Oostende, Houthalen, Aartselaar, Brasschaat, Sint Katelijne Waver, Duffel, Kortrijk, Maaseik.